Интернет провайдер
BIP Group SA

rating rating rating rating rating
0 балла
ID: 270431
Название (бренд): BIP GROUP S A
Адрес сайта (URL):
Адрес: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
Телефон: + 48 794 634 128
О компании:
Posiadamy najwyższe kompetencje i najlepsze narzędzia budujące Twój biznes. Naszą zasadą jest podejmowanie działań stanowiących istotne wsparcie przy wdrażaniu planów i inicjatyw biznesowych.

- przygotowujemy strategie;
- tworzymy i usprawniamy modele biznesowe;
- optymalizujemy systemy zarządzania rozwojem;
- organizujemy i wspieramy obszar B+R;
- zapewniamy zarządzanie programami i projektami.
Подробнее
Сообщить об ошибке

Провайдер "BIP Group SA" в данный момент не имеет своих представителей на нашем сайте. Являетесь работником данной компании? Подайте заявку на регистрацию представителем данного провайдера.

Общее количество измерений по провайдеру:
28
Количество отзывов:
0
Рейтинге провайдеров (рейтинг честности):
недостаточно отзывов (недостаточное количество измерений)
Средний ping:
188 мс

Последние замеры скорости

Дата замера Входящая скорость,
Кбит/сек
Исходящая скорость,
Кбит/сек
Ping, §
2018-12-28 20:55:14 714 845 136
2018-12-28 00:02:38 1080 8558 75
2018-12-27 17:22:52 1559 210 226
2018-12-23 17:28:35 346 3607 0
2018-12-23 02:15:34 9725 4367 125

Последние замеры скорости

Дата замера:
2019-07-19 17:59
Входящая скорость, Кбит/сек
8692.00
Исходящая скорость, Кбит/сек
8692.00
Ping, мсек
86
Дата замера:
2019-07-19 17:59
Входящая скорость, Кбит/сек
8692.00
Исходящая скорость, Кбит/сек
8692.00
Ping, мсек
86
Дата замера:
2019-07-19 17:59
Входящая скорость, Кбит/сек
8692.00
Исходящая скорость, Кбит/сек
8692.00
Ping, мсек
86
Дата замера:
2019-07-19 17:59
Входящая скорость, Кбит/сек
8692.00
Исходящая скорость, Кбит/сек
8692.00
Ping, мсек
86
Дата замера:
2019-07-19 17:59
Входящая скорость, Кбит/сек
8692.00
Исходящая скорость, Кбит/сек
8692.00
Ping, мсек
86