Интернет провайдер
Liden Data Internetwork

rating rating rating rating rating
0 балла
ID: 187290
ASN: 13189
Адрес сайта (URL):
Адрес: Skogsvägen 2, 749 41 Enköping
Телефон: 0171 - 42 00 00
О компании:
Lidén Data Gruppen är en liten företagsgrupp med säte i Enköping som är verksam inom tele/ datakommunikations området sedan 1982. Lidén Data Gruppen har en stor bredd på sin verksamhet och är i huvudsak inriktad på att äga, bygga och driva nät.
Inom gruppen finns följande verksamhetsområden:Inom dotterbolaget Lidén Data Internetwork AB bedrivs operatörsverksamhet avseende transmission, Internetkapacitet, servertjänster och telefoni. Verksamheten är riktad mot slutkunder i form av privatpersoner, företag och offentlig verksamhet. Verksamheten bedrivs både i egna nät och hyrda nät. Bolaget äger stadsnätet i Enköpings kommun. Bolaget bygger sina egna nät i egen regi med hjälp av resurser inom företagsgruppen.
Подробнее
Сообщить об ошибке

Провайдер "Liden Data Internetwork" в данный момент не имеет своих представителей на нашем сайте. Являетесь работником данной компании? Подайте заявку на регистрацию представителем данного провайдера.

Общее количество измерений по провайдеру:
13
Количество отзывов:
0
Рейтинге провайдеров (рейтинг честности):
недостаточно отзывов (недостаточное количество измерений)
Средний ping:
69 мс

Последние замеры скорости

Дата замера Входящая скорость,
Кбит/сек
Исходящая скорость,
Кбит/сек
Ping, §
2022-06-07 18:04:00 108651 107455 23
2021-01-10 14:10:54 5142 8597 33
2019-03-25 01:23:08 20539 2248 26
2019-03-25 01:22:28 213 4024 233
2019-03-25 01:19:05 19227 13440 28

Последние замеры скорости

Дата замера:
2022-06-07 18:04:00
Входящая скорость, Кбит/сек
108651
Исходящая скорость, Кбит/сек
107455
Ping, мсек
23
Дата замера:
2021-01-10 14:10:54
Входящая скорость, Кбит/сек
5142
Исходящая скорость, Кбит/сек
8597
Ping, мсек
33
Дата замера:
2019-03-25 01:23:08
Входящая скорость, Кбит/сек
20539
Исходящая скорость, Кбит/сек
2248
Ping, мсек
26
Дата замера:
2019-03-25 01:22:28
Входящая скорость, Кбит/сек
213
Исходящая скорость, Кбит/сек
4024
Ping, мсек
233
Дата замера:
2019-03-25 01:19:05
Входящая скорость, Кбит/сек
19227
Исходящая скорость, Кбит/сек
13440
Ping, мсек
28