Интернет провайдер
Liden Data Internetwork

rating rating rating rating rating
0 балла
ID: 187290
Адрес сайта (URL):
Адрес: Skogsvägen 2, 749 41 Enköping
Телефон: 0171 - 42 00 00
О компании:
Lidén Data Gruppen är en liten företagsgrupp med säte i Enköping som är verksam inom tele/ datakommunikations området sedan 1982. Lidén Data Gruppen har en stor bredd på sin verksamhet och är i huvudsak inriktad på att äga, bygga och driva nät.
Inom gruppen finns följande verksamhetsområden:Inom dotterbolaget Lidén Data Internetwork AB bedrivs operatörsverksamhet avseende transmission, Internetkapacitet, servertjänster och telefoni. Verksamheten är riktad mot slutkunder i form av privatpersoner, företag och offentlig verksamhet. Verksamheten bedrivs både i egna nät och hyrda nät. Bolaget äger stadsnätet i Enköpings kommun. Bolaget bygger sina egna nät i egen regi med hjälp av resurser inom företagsgruppen.
Подробнее
Сообщить об ошибке

Провайдер "Liden Data Internetwork" в данный момент не имеет своих представителей на нашем сайте. Являетесь работником данной компании? Подайте заявку на регистрацию представителем данного провайдера.

Общее количество измерений по провайдеру:
12
Количество отзывов:
0
Рейтинге провайдеров (рейтинг честности):
недостаточно отзывов (недостаточное количество измерений)
Средний ping:
87 мс

Последние замеры скорости

Дата замера Входящая скорость,
Кбит/сек
Исходящая скорость,
Кбит/сек
Ping, §
2021-01-10 14:10:54 5142 8597 33
2019-03-25 01:23:08 20539 2248 26
2019-03-25 01:22:28 213 4024 233
2019-03-25 01:19:05 19227 13440 28
2017-12-04 02:29:46 35812 44667 31

Последние замеры скорости

Дата замера:
2019-07-19 17:59
Входящая скорость, Кбит/сек
8692.00
Исходящая скорость, Кбит/сек
8692.00
Ping, мсек
86
Дата замера:
2019-07-19 17:59
Входящая скорость, Кбит/сек
8692.00
Исходящая скорость, Кбит/сек
8692.00
Ping, мсек
86
Дата замера:
2019-07-19 17:59
Входящая скорость, Кбит/сек
8692.00
Исходящая скорость, Кбит/сек
8692.00
Ping, мсек
86
Дата замера:
2019-07-19 17:59
Входящая скорость, Кбит/сек
8692.00
Исходящая скорость, Кбит/сек
8692.00
Ping, мсек
86
Дата замера:
2019-07-19 17:59
Входящая скорость, Кбит/сек
8692.00
Исходящая скорость, Кбит/сек
8692.00
Ping, мсек
86