Интернет провайдер
HGdata

rating rating rating rating rating
0 балла
ID: 269411
Название (бренд): SK-HGDATA
Адрес сайта (URL):
О компании:
Spoločnosť HGdata pôsobí na trhu už niekoľko rokov a poskytuje komplexné IT služby so špecializáciou na poskytovanie rýchleho neobmedzeného internetového pripojenia v meste Kežmarok a jeho okolí. Pripojenie do siete internet realizujeme buď pomocou WIFI pripojenia alebo pomocou pripojenia do existujúcej LAN siete, využívané v bytových domoch, pomocou ethernetu. Dúfame že aj za pomoci našich služieb si budete môcť vychutnávať rýchly internet v pohodlí domova.
Подробнее
Сообщить об ошибке

Провайдер "HGdata " в данный момент не имеет своих представителей на нашем сайте. Являетесь работником данной компании? Подайте заявку на регистрацию представителем данного провайдера.

Общее количество измерений по провайдеру:
4
Количество отзывов:
0
Рейтинге провайдеров (рейтинг честности):
недостаточно отзывов (недостаточное количество измерений)
Средний ping:
128 мс

Последние замеры скорости

Дата замера Входящая скорость,
Кбит/сек
Исходящая скорость,
Кбит/сек
Ping, §
2021-03-12 11:02:20 4643 1241 84
2020-08-28 19:37:05 372 300 113
2020-02-07 10:18:45 8533 1192 51
2017-10-08 23:42:33 36712 18631 264

Последние замеры скорости

Дата замера:
2019-07-19 17:59
Входящая скорость, Кбит/сек
8692.00
Исходящая скорость, Кбит/сек
8692.00
Ping, мсек
86
Дата замера:
2019-07-19 17:59
Входящая скорость, Кбит/сек
8692.00
Исходящая скорость, Кбит/сек
8692.00
Ping, мсек
86
Дата замера:
2019-07-19 17:59
Входящая скорость, Кбит/сек
8692.00
Исходящая скорость, Кбит/сек
8692.00
Ping, мсек
86
Дата замера:
2019-07-19 17:59
Входящая скорость, Кбит/сек
8692.00
Исходящая скорость, Кбит/сек
8692.00
Ping, мсек
86